Všechny tyto látky jsou nebezpečné a jedovaté při požití, při vstříknutí do očí, leptají ve větším množství pokožku, při větším nadýchání se ale můžou způsobovat nejen bolest hlavy a nevolnost, ale u osob s nižším tlakem i mdlobu (nadýchnutím a rozšířením cév se tlak člověku ještě sníží a dojde k nedostatečnému zásobení mozku, což je příčina mdloby). Lékaři rovněž uvádí, že časté vdechování a nadměrné používání těchto látek může poškozovat sliznici úst a nosu, či způsobovat některé negativní tělesné a psychické symptomy.

Pozor na oheň!

Naprosto největší riziko při manipulaci s těmito přípravky je ale jejich vysoká hořlavost. Stačí jiskřička, žhavý konec cigarety a z par poppersu, smíchaných se vzduchem může být najednou docela pěkný táborák.